O NAS

OPRACOWANIA DENDROLOGICZNE

Wykonujemy kompleksowe inwentaryzacje dendrologiczne, projekty gospodarki drzewostanem, opinie i ekspertyzy. Wskazujemy, które drzewa warto zachować i ochronić w procesie inwestycji, drzewa zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia, drzewa kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu. W zależności od rodzaju inwestycji częścią opracowania jest również wyliczenie kosztów opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów oraz projekt nasadzeń zastępczych. Opracowania wykonujemy w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej, zgodnie z aktualnymi normami prawnymi oraz najnowszą wiedzą. Nasi Klienci otrzymują kompletną dokumentację, niezbędną w uzyskaniu decyzji administracyjnych, eliminującą lub optymalizującą koszty ewentualnej wycinki.

Przykładowe opracowania
PROJEKTY

Przykładowe projekty ogrodów przydomowych
PARKI I OGRODY ZABYTKOWE

ZAUFALI NAM
KONTAKT

ZUZANNA CHUDZIŃSKA

architekt krajobrazu,

inspektor nadzoru terenów zieleni

+48 792 870 113

biuro@zastudio.pl

ADRIAN KONDRATOWICZ

specjalista ds. opracowań dendrologicznych

+48 795 814 482

biuro@zastudio.pl

ZA Studio

Zuzanna Chudzińska-Kondratowicz

NIP 839 305 83 01

biuro@zastudio.pl

Gdańsk:

Ul. Mostowa 1/28 80-778 Gdańsk

Słupsk:

Ul. Sikorskiego 10a 76-200 Słupsk

Wyślij wiadomość