POWIERZCHNIA NASADZEŃ: ok. 4,87 ha

LOKALIZACJA: Słupsk, ul. Grottgera, Szczecińska, Sobieskiego, Banacha, Grunwaldzka, Al. 3 Maja, Paderewskiego, Pl. Dąbrowskiego

DATA: IX 2020

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Słupsk

OPIS:

Projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej w konkursie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 „Trawniki deszczowe” to pilotażowy program, stanowiący punkt wyjścia do stworzenia rozwiązania w postaci połączonego systemu retencji miejskiej w Słupsku. W szerszym ujęciu błękitno-zielona infrastruktura będzie równocześnie pochłaniać dwutlenek węgla, zmniejszać zanieczyszczenie powietrza i łagodzić efekt miejskiej wyspy ciepła, przynosząc jednocześnie korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe dla miasta. W praktyce „trawniki deszczowe” to najczęściej połączone obiekty małej retencji terenowej: ogrody deszczowe, niecki i rowy bioretencyjne, muldy chłonne.

W ramach zakładania trawników deszczowych i zagospodarowania terenów bezpośrednio przyległych, zaprojektowano ponad 70 tys. nasadzeń bardzo bogatej i różnorodnej roślinności, w tym: 111 drzew, ponad 16 tys. krzewów, ponad 21 tys. bylin i krzewinek, 5 tys. traw ozdobnych i blisko 28 tys. roślin cebulowych.