POWIERZCHNIA: ok. 2,77 ha

LOKALIZACJA: Słupsk, ul. M. Zaborowskiej

DATA: V 2018

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Słupsk

OPIS:

Park Zachodni powstał w ramach projektu „Słupskie kliny zieleni – urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska”, który zdobył pierwszą nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich w Konkursie na Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną 2022 w kategorii Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni.

Struktura parku nawiązuje do ogrodów krajobrazowych, jego kompozycję oparto na swobodnym układzie, przy zachowaniu w jak największym stopniu zadrzewień i zakrzewień.

Koncepcję Parku podzielono na dwie części: południową – serce parku z zagospodarowaniem poszczególnych elementów dla różnych grup wiekowych oraz północną ze ścieżką zdrowia. Na terenie parku wyznaczono trzy strefy: wypoczynku (murawa parkowa, strefa chillout), strefa dla aktywnych (street workout, strefa fitness) oraz strefa dla najmłodszych (plac zabaw, sztuczne wzniesienia oraz namioty tipi).

Teren Parku wzbogacono o 31.482 nasadzenia, w tym 97 drzew, 10.194 krzewów i krzewinek, 12.442 bylin oraz 8.749 traw ozdobnych.

Dobór gatunkowy roślin został oparty o gatunki rodzime, zgodne z siedliskiem. Głównym założeniem projektowym było stworzenie naturalnej kompozycji roślin, płynnie wpisującej się w krajobraz, stanowiącej schronienie i pożywienie dla paków, owadów i innych zwierząt.