ZAKRES: 20 km (ok. 150 ha)

LOKALIZACJA: Koszalin, Sianów

DATA: V 2016

GENERALNY ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA

OPIS: Opracowanie obejmowało wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej wzdłuż planowanej budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa na odcinku 20 km. Łącznie zinwentaryzowano 28 ha obszarów zieleni urządzonej, lasów, zakrzewień i zadrzewień, w których wyróżniono ponad 11 000  drzew.

Zakres opracowania

Zdjęcia z terenu