POWIERZCHNIA: 8570 m2

LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Sieroca

DATA: 2016/2017

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Gdańsku

OPIS: Wykonane w 2016 roku pracowanie obejmowało wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej w obrębie zespołu dawnego sierocińca, wpisanego do rejestru zabytków Gdańska. Rok później poszerzono zakres opracowania i na zlecenie biura projektowego BBC Best Building Consulting, wykonaliśmy aktualizację dokumentacji. Zinwentaryzowaliśmy  57 szt. drzew i krzewów, dla których opracowaliśmy analizę kolizji z planowaną inwestycją oraz projekt zabezpieczenia drzew na terenie budowy.

Opracowanie

Zdjęcia historyczne

Zdjęcia z terenu