POWIERZCHNIA: 3,9 ha

LOKALIZACJA: Będzieszyn, gmina Pruszcz Gdański

DATA: IX 2016

GENERALNY ZAMAWIAJĄCY: Gmina Pruszcz Gdański

OPIS: Opracowanie części dendrologicznej obejmowało wykonanie inwentaryzacji, stratygrafii wiekowej i gatunkowej oraz gospodarki drzewostanem. W drugim etapie sporządziliśmy projekt nasadzeń roślinnych, dopasowując się do projektu zagospodarowania terenu opracowanego przez Biuro Techniczne Kowiel. Wszystkie nasze prace uzyskały pozytywne opinie i wymagane zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Inwentaryzacja

Analizy

Stratygrafia

Gospodarka drzewostanem