POWIERZCHNIA: 4,2 ha

LOKALIZACJA: Szczytno

DATA: 2017

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

OPIS: Opracowanie obejmowało inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem, analizą wiekową i gatunkową oraz koncepcję zagospodarowania przyszpitalnego ogrodu zmysłów i hortiterapii. Przyjęto, że przyszłe zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod ogród sensoryczny będzie miało korzystne uwarunkowania ekologiczne do rozwoju roślin rodzimych, typowych dla regionu warmińsko-mazurskiego. Równocześnie obszar objęty koncepcją będzie ozdobnym ogrodem, pełniącym także funkcje terapeutyczne i społeczno-rekreacyjne.

Inwentaryzacje

Stratygrafie

Gospodarka drzewostanem

Projekt

Zdjęcia z terenu