POWIERZCHNIA: 4,55 ha

LOKALIZACJA: Jezierzyce

DATA: 2015

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Słupsk

OPIS: Opracowanie obejmowało sporządzenie wielobranżowego projektu zagospodarowania parku w Jezierzycach SHR, wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Założeniem projektu było przywrócenie walorów historycznych parku i dostosowanie jego funkcjonalności do potrzeb współczesnych użytkowników. Dokumentacja uzyskała pozytywną opinię i uzgodnienia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Stratygrafia

Zdjęcia z terenu

Inwentaryzacja

Gospodarka drzewostanem

Schematy

Projekt nasadzeń