Przebudowy ulic, dróg, obiektów kolejowych

Współpracując z projektantami rozmaitych branż często przemierzamy wiele kilometrów inwentaryzując dendroflorę rosnącą w obrębie planowanych inwestycji liniowych. Są to min. przebudowy ulic, dróg, obiektów kolejowych, budowy sieci kanalizacyjnych, wodociągowych itp. Ilości inwentaryzowanych drzew wahają się od kilkudziesięciu sztuk do kilkunastu tysięcy drzew, przy podobnie dużym udziale krzewów.

Opracowania

Zdjęcia z terenu