POWIERZCHNIA: 4,09 ha

LOKALIZACJA: Jarnołtowo

DATA: 2017

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Małdyty

OPIS:   Opracowanie obejmowało wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej z gospodarką drzewostanem, projektu nasadzeń drzew oraz uzyskanie decyzji konserwatora zabytków. Obecnie park jest bardzo zaniedbany, a po dawnej świetności prawdopodobnie nie zostało wiele śladów. Na południe od parku pozostały jedynie ruiny pałacu wybudowanego przez Jerzego Fryderyka Hulsena, który był uczniem wybitnego Immanuella Kanta. Sam budynek został zbudowany już około roku 1770! Dwór ten znajdował się niegdyś w urokliwym, obficie zadrzewionym parku. Ten piękny stan trwał do roku 1975. Niestety, obecnie jest tylko wspomnieniem i ruiną.  W zabytkowym parku zinwentaryzowano 1133 drzewa oraz 319 m2 krzewów. Wśród drzew, które szczególnie nas zachwyciły, znalazła się okazała sosna rumelijska (Pinus peuce), pokaźnych rozmiarów buki (Fagus), stara aleja kasztanowców (Aesculus) oraz krąg zabytkowych lip drobnolistnych (Tilia cordata) na wzgórzu.

Opracowania

Zdjęcia historyczne

Zdjęcia z terenu