PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY WITOSA W DAMNICY

POWIERZCHNIA: ok. 1 ha

LOKALIZACJA: Damnica

DATA: XI 2017

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Damnica

OPIS: Projekt obejmował zakresem fragment głównej ulicy przebiegającej przez Damnicę. Dokumentacja składała się z projektu przebudowy chodników, projektu zagospodarowania terenu małą architekturą oraz projektu nasadzeń roślinnych. Zaproponowano rozwiązania nawiązujące do sielskiego charakteru Damnicy oraz do kolorystyki herbu miejscowości.

Zakres opracowania

Projekt nasadzeń

Wizualizacje